Fanny Jönsson, 24 år, arbetar som kommunikationsansvarig på Greenpeace.

Genom eget engagemang på sociala medier, som journalist och i sin roll som kommunikationsansvarig på Greenpeace gör Fanny allt för att få folk att känna klimatfrågan, inte bara läsa om den. Kreativt bidrar hon till folkbildning som inspirerar unga utanför skolan.

– Aktivismen och rättvisekampen är inprogrammerat i mitt DNA. Jag ser ingen mening att göra något om det inte har ett syfte, säger Fanny.

Som 20-åring reste hon med Greenpeace till Polen för att delta i en fredlig demostration mot brunkolsutvinning. Där hittade Fanny ett sammanhang, träffade likasinnade och fick lust att göra mer. Hemma i Jönköping startade hon en lokalgrupp för Greenpeace och Poetry Slam Jönköping. Några år senare flyttade hon till Stockholm för att plugga journalistik och blev efter ett tag en del av WWF Sweden Youth. Väl klar med journalistutbildningen fanns inget annat alternativ än att ta med sig engagemanget in i jobbet. Idag arbetar hon som kommunikationsansvarig hos Greenpeace där allt en gång startade.

Vi har stött på Fanny i flera sammanhang, inte minst när hon genom WWF Sweden Youth ledde workshops med tusentals ungdomar under we_change gymnasiesatsning för hållbar utveckling.

– För oss är Fanny en klockren världsförbättrare. Vi vill hylla någon som bidrar till folkbildning och att öka ungas kunskaper utanför skolans ram. Vi vet att det är oerhört viktigt för unga då många upplever att de inte får kunskapen de behöver genom den traditionella undervisningen, säger Jenni Nylander, verksamhetsansvarig på we_change.

Fanny lyfter just detta. Vikten av att förmedla kunskap på ett sätt som aktiverar till skillnad mot att passivt informera. Hon tror på att kombinera kultur och klimatfrågor, att utmana människor där det känns. Utbildning och kunskap finns överallt, får man det inte genom skolan kan man få det genom civilsamhället.

– Om vi tar matte som exempel, så förväntar sig ingen att du ska lära dig det genom att läsa en bok. Du lär dig genom att räkna. Det är samma sak med hållbarhetsfrågor. Du behöver aktiveras i dem och där ligger skolan efter. De viktigaste lärdomarna har jag inte fått genom skolan, de har jag fått genom att lyssna på andra engagerade och genom att aktivera mig i frågor som jag brinner för, förklarar Fanny.

Fanny Jönsson tillsammans med kollega på Greenpeace.

Genom att elever kräver den undervisning som de enligt gymnasieplanen har rätt till kan skolan bli en viktig plattform för samhällsförändring. Ett tips från Fanny är att tjata på lärare och skolledning för att få jobba mer med hållbarhetsfrågor. Till exempel genom projektarbeten, att bjuda in samarbetspartners eller skapa aktiviteter på eget initiativ inom skolan.

– Du kommer lära dig så mycket som är viktigt längs vägen när du tar ditt engagemang vidare, säger Fanny.

Text: Jenni Nylander, we_change
Foto: we_change, Greenpeace

#månadensvärldsförbättrare lyfter fram unga personer som med kraft arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning – med fokus på lärande. Initiativet är ett samarbete mellan en rad organisationer som verkar inom UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) i Sverige