Under Future Minds filmfest 2022 mötte Future Minds 3005 elever i 40 kommuner och nådde 75 skolor från Luleå till Malmö.

Future Minds filmfest är en modererad filmvisning med panelsamtal. Här belyser vi olika perspektiv på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför och hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar värld. Innehållet skapas för att bidra till läroplanens uppdrag om Lärande för hållbar utveckling och är relevant för samtliga gymnasieprogram. Passet leds av unga moderatorer med fördjupad kunskap och engagemang inom olika hållbarhetsfrågor och gästas av representanter från näringsliv, politik, civilsamhälle och forskning. Temat för årets filmfest är Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.  Filmer och intervjuer visar på olika sätt vi människor påverkar världen med vår konsumtion av shopping, mat, transport och ekonomi. 

Läs mer om Future Minds här.