Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den här intervjun möter vi Elias Aspudd, ungdomssekreterare på Svenska FN-förbundet, en ideell organisation som arbetar med att bidra till ett starkare och bättre FN.

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med?
Elias Aspudd heter jag och arbetar som ungdomssekreterare på Svenska FN-förbundet. Mitt jobb är att möjliggöra för unga att engagera sig i FN-frågor. Min roll innebär bland annat att arrangera vår årliga ungdomskonferens, föreläsa, hålla kurser och vara en inkörsport för unga som vill gå från ord till handling, vilket är jätteroligt och oerhört givande!

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför?
– Oj, svår fråga. Det finns så många fina synergier mellan de olika målen och samhällsfrågor överlag, och därför vill jag inte separera dem. Däremot kommer ungas möjlighet att påverka alltid vara en hjärtefråga för mig. Jag är så trött på att höra att många unga känner att deras röster inte blir hörda. Det är urlöjligt att ungas kompetens och perspektiv förminskas för att vi är födda ett visst årtal. 

Vad är FN-förbundet & vilka frågor jobbar ni med?
Svenska FN-förbundet är en bred organisation och svensk folkrörelse med ett tydligt mål – att bidra till ett bättre och starkare FN. Vi baserar vår verksamhet på FN:s tre pelare: fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Genom informationsspridning, utbildning, opinionsbildning, kommunikation och samverkan engagerar vi privatpersoner, anställda, skolor och organisationer för att tillsammans bidra till en bättre värld. FN-frågor kan verka stora, men de berör oss alla. 

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster?
På väldigt många sätt. Eftersom ungas möjligheter att påverka är en så viktig fråga för mig har jag alltid försökt involvera unga i vårt arbete, till exempel i planeringen och genomförandet av vår årliga ungdomskonferens. Vi håller även på att se över hur vi kan utveckla vår ungdomsverksamhet, och där är våra unga medlemmars perspektiv och åsikter själva utgångspunkten i det vi gör. 

Hur kan unga engagera sig i FN-förbundet?
– Vi har FN-föreningar runt om i hela Sverige där unga är varmt välkomna! Vi erbjuder kurser, utbildningar, vår årliga ungdomskonferens, vårt årliga FN-rollspel och så vidare! Vi har även ett ambassadörsprogram för unga mellan 16 och 26 år som vill vara med och förverkliga de Globala målen. Vill du göra praktik i Sverige eller utomlands så erbjuder vi det också. Det finns MASSOR! Hör av dig till mig så hjälper jag hitta det som passar just dig!

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– Verkligen. I princip all vår fysiska verksamhet har ställts om till digitala format. Nu genomför vi utbildningar, seminarier och andra evenemang helt via nätet. Det har varit tufft, men gör samtidigt att geografiska aspekter spelar mindre roll. Tänk vilka möjligheter detta ger oss!

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med omställningen?
Jag har arbetat på Svenska FN-förbundet i drygt två år. Under den här hösten är det fler unga än någonsin som har hört av sig och velat engagera sig. Superkul, och så viktigt med tanke på att pandemin har gjort att många har börjat blicka inåt. Vi får inte tappa det globala perspektivet när så många liv är beroende av det. 

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för?
Engagera dig, antingen i civilsamhället eller politiskt! Förändring kommer inte ske om vi inte kräver att den ska göra det. Det är vi och de kommande generationerna som kommer behöva leva med konsekvenserna av dagens beslut. Hämta kraft från varandra och ge inte upp! 

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga som känner hopplöshet idag?
– Du är inte ensam om att känna så, men hopplöshet, ilska och förtvivlan kan omvandlas till bränsle. Nu höjer vi våra röster ännu mer tills ingen orkar ignorera oss!

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Olivia Björklund Dahlgren från FATTA
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Ismail Abdullahi från WWF Sweden Youth
Intervju med Jennie Gustafsson från SVEA
Intervju med Jêran Rostam från RFSL Ungdom
Intervju med Sanna Vanno från RFSU Stockholm
Intervju med Sara Sjölander från Flickaplattformen
Intervju med Emma Grönlund från Fair Action