Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den den här intervjun möter vi Ismail Abdullahi, aktiv i WWF Sweden Youth, ett ideellt ledarskapsprogram för morgondagens hållbarhetsledare. 

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med?
– Jag heter Ismail Abdullahi och jag studerar Globala studier på Jönköping Universitet. På min fritid engagerar jag mig i organisationer som jobbar med de frågor jag brinner för. Jag är med i WWF Sweden Youth (WSY) samt hållbarhetsambassadör för Svenska Röda Korset. 

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför?
– Alla Globala mål är viktiga, men för mig personligen är mål nummer 5, 10, 13 och 4 de som ligger mig nära hjärtat. Anledningarna till varför jag brinner för dessa mål är olika, men om jag kort förklarar varför jag brinner för exempelvis mål nummer 10: minskad ojämlikhet, är för att jag tycker att alla borde ha samma möjligheter och förutsättningar oavsett kön, bakgrund, etnicitet. Och om vi jobbar för att uppnå detta mål, kan det leda till att alla andra mål kan förväntas uppnås. För då har alla människor samma förutsättningar till att kunna bidra till att uppnå de resterande Globala målen.

Vad är WWF Sweden Youth & vilka frågor jobbar ni med?
– WSY är en grupp av 13 ungdomar från hela landet som är en del av den fjärde generationen av WWF Sweden Youth och vi är förenade i vårt engagemang för en hållbar värld. Vi jobbar för att inspirera, informera och representera unga i och om miljö–och hållbarhetsfrågor. 

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster? 
– De som är med i WSY är ungdomar och vi arbetar med att bland annat skriva debattartiklar och delta i paneler för att lyfta ungas röster. Vi anordnar även workshops eller föreläsningar med makthavare, vilket är ett tillfälle för unga att träffa dem och ställa sina frågor.

Hur kan unga engagera sig i WWF Sweden Youth? 
– De kan följa våra WWF Sweden Youth på våra sociala medier och sedan kan de även bli en del av WSY. Läs mer om det här: https://www.wwf.se/wwfswedenyouth/#vad-ar-wsy 

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– Under pandemin har vi som många andra behövt ställa om vårt arbete. Ett av våra mål i WSY är att informera och utbilda unga om hållbarhetsfrågor, och detta brukade vi göra genom att bland annat besöka skolor, föreläsa eller hålla workshops med unga, men under den rådande pandemin kunde vi inte genomföra detta. Istället har vi fokuserat på att utbilda unga om hållbarhetsfrågor i våra sociala medier. Vi hade bland annat en kampanj i våra kanaler som kallades Comfortzone live, där vi livesände från vår Instagram under en månad med en gäst varje vecka. I denna kampanj har vi bland annat intervjuat hållbarhetsexperten och människorättsjuristen Parul Sharma, Hållbarhetssamordnade för Svenska Röda Korset Sophie Gripenberg och Elias Aspudd, ungdomssekreterare för Svenska FN-förbundet. 

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med omställningen?
– Ja, vi har märkt ett stort intresse bland våra följare och även andra som tycker att de har lärt sig mer om hållbarhetsfrågor genom att lyssna på de gäster som medverkade i vår Comfortzone kampanj. 

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för? 
– Under denna pandemin är det svårt för engagerade ungdomar att jobba med de frågor som de brinner för, men ett tips är att de kan fortsätta driva sitt engagemang digitalt. 

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga? 
– Nu finns det oändliga möjligheter att driva er hjärtefrågor digitalt, så ställ inte in utan ställ om er engagemang.

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Olivia Björklund Dahlgren från FATTA
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Jennie Gustafsson från SVEA
Intervju med Jêran Rostam från RFSL Ungdom
Intervju med Sanna Vanno från RFSU Stockholm
Intervju med Sara Sjölander från Flickaplattformen
Intervju med Elias Aspudd från FN-förbundet
Intervju med Emma Grönlund från Fair Action