Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den den här intervjun möter vi Jennie Gustafsson, förbundsordförande för SVEA, ett riksförbund av och för elever. 

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med?
– Jag heter Jennie Gustafsson och är förbundsordförande för Sveriges elevråd – SVEA. Jag är uppväxt i Emmaboda, Småland, där jag varit aktiv elevrådare sen jag var liten ända fram tills jag tog studenten. Nu bor jag i Stockholm och arbetar med att lyfta elevers röst på heltid sen 1,5 år tillbaka, vilket är jättekul!

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför?
– Mål nummer 4, god utbildning för alla, såklart! Att garantera alla barn en likvärdig, trygg och kvalitativ skolgång är dessutom en grund för en hållbar och jämlik värld.

Vad är SVEA & vilka frågor jobbar ni med?
– Sveriges elevråd – SVEA är ett riksförbund av och för elever. Vi arbetar för en bättre och mer demokratisk skola genom att samla och stärka elever i demokratiska forum, representera och föra fram elevers röst och värna om elevers rättigheter. Det innebär att vi bland annat åker ut till skolor och möter elever i sitt dagliga arbete, vi arrangerar regionala och nationella träffar där elever kan stärkas i sitt engagemang och vi påverkar makthavare – allt för en bättre skola!

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster?
– Vi kommer alltid vara en organisation av och för elever. Det är våra medlemmar, alltså elever, som röstar fram vad vi ska driva för frågor. Genom vår förbundsstyrelse, som också består av elever, sker påverkansarbetet på alla samhällsnivåer. Vi arbetar för att unga ska ha en plats vid bordet när viktiga beslut tas. Det innebär att vi skapar forum för elever att mötas och diskutera skolfrågor.

Hur kan unga engagera sig i SVEA?
– Vår organisation är unga som engagerar sig. Vi grundades för drygt 25 år sen av elever som hade en vision av att vi blir starkare tillsammans. Nu är vi runt 250 elevråd över hela Sverige som alla på sitt sätt arbetar för att göra skolan bättre och mer demokratisk. Vår organisation bygger på många olika former av engagemang. Vi vill stärka och stötta elever på varje skola att organisera sig kring frågor som berör dem – vi finns ett samtal bort. Alla våra medlemmar har lika rösträtt på vårt årsmöte och beslutar bland annat om vår politik, verksamhetsplan och grundprinciper. Att bli medlem är ett sätt att engagera sig i en större elevrörelse. Vi hjälper även till med struktur, påverkansarbete och tips och trix. För elever som vill engagera sig mer finns det fler former för det. Vår verksamhet bygger på engagemang från elever. Det är ideella elever som utbildar, skapar träffar och driver skolfrågor.

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– Ja självklart! Svenska elevers skolvardag har blivit digital därför har stora delar av vår verksamhet också blivit det. Vi har försökt att se möjligheterna i den snabba omställningen.  Egentligen har all vår verksamhet fortsatt digitalt: nationella och regionala träffar, möten, utbildningar, seminarier och roliga aktiviteter. Engagemanget har fortsatt men tagit sig nya former. Eftersom vi är en organisation för alla Sveriges elever har det varit roligt att kunna erbjuda fler digitala utbildningar och det har stärkt vår närvaro i hela landet. Pandemin har på ett sätt lyft frågan om elevers organisering och hur viktigt det är att fortsätta kunna driva elevers demokratiska organisering,

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med omställningen?
– Det har varit en utmaning för elever att fortsätta organisera sig under våren och det har vi märkt av i vår kontakt med elever. Kort sagt att det har varit svårare för elever att prioritera elevrådsarbete när det finns så många andra, nya utmaningar i skolan. Trots att deras arbete nu behövs ännu mer. Samtidigt ser vi ett ökat intresse från både myndigheter och andra organisationer som vill veta hur elever upplever situationen med den pågående pandemin och dess konsekvenser. Frågor som rör distansundervisningen och hur den påverkar ungas psykiska hälsa har varit extra intressanta och viktiga att lyfta.

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för?
– Inte ge upp och våga tro att du gör skillnad. Att arenan för påverkansarbete flyttat ut till digitala plattformar behöver inte vara dåligt. Tvärtom. Ett stort problem är att unga inte bjuds in till de platser där frågorna diskuteras. Nu när mer fokus än tidigare är på olika digitala plattformar skapar det möjlighet för unga att göra sin röst hörd på andra villkor.

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga?
– Att hjälpa andra är något som gör oss att må bra, på riktigt. Så jag skulle säga att du kan göra dig själv och andra en tjänst genom att hjälpa, stötta och heja. Vi behöver hålla avstånd, men vi får inte bli ensamma. Två saker tror jag är väsentligt för att skapa förändring, man måste ha kul, kanske inte hela tiden men ofta! Och vi måste göra det tillsammans.

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Olivia Björklund Dahlgren från FATTA
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Ismail Abdullahi från WWF Sweden Youth
Intervju med Jêran Rostam från RFSL Ungdom
Intervju med Sanna Vanno från RFSU Stockholm
Intervju med Sara Sjölander från Flickaplattformen
Intervju med Elias Aspudd från FN-förbundet
Intervju med Emma Grönlund från Fair Action