Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den här intervjun möter vi Jêran Rostam, förbundsordförande för RFSL Ungdom, ett ungdomsförbund som jobbar för hbtqi-personers rättigheter.

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med?
– Jag heter Jêran Rostam och är förbundsordförande för RFSL Ungdom, vilket betyder att jag leder hela RFSL Ungdom strategiskt. I praktiken innebär det massor av politiskt påverkansarbete, jag håller workshops med medlemmarna och distrikten med fokus på organisationens utveckling och jag samordnar förbundsstyrelsens arbete.

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför?
– Framför allt den generella principen ”leave no one behind”. Vi har inte lyckats skapa en hållbar värld förrän den är hållbar för alla, förrän alla har lika förutsättningar för ett bra liv. Utöver den generella principen är det också mål 10: minskad ojämlikhet, som jag brinner mest för, och som jag ser som extra viktig för att kunna uppnå att ingen lämnas utanför. 

Vad är RFSL Ungdom & vilka frågor jobbar ni med?
– RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för hbtqi-personers rättigheter. RFSL Ungdom står på tre ben: vi skapar trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, bedriver politiskt påverkansarbete för våra rättigheter och genomför projekt som riktar in sig på särskilda grupper inom hbtqi-communityt. Just nu är våra viktigaste politiska frågor en ny könstillhörighetslag som tillgodoser transpersoners rättigheter och en ny human asyllagstiftning. 

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster?
– Vi är en organisation av, med och för unga hbtqi-personer så allt vi gör både utgår från ungas behov och genomförs ofta direkt av unga!

Hur kan unga engagera sig i RFSL Ungdom?
– Bli medlem och få tillgång till våra olika mötesplatser som finns både lokalt och nationellt.

Gå med i ett distrikt eller starta upp ett nytt och skapa den verksamhet och det påverkansarbete som behövs där just du bor. Kandidera till förbundsstyrelsen och driv politik på både nationell och internationell nivå!

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– Vi har drivit vårt politiska arbete digitalt istället för fysiskt, genom bland annat massa onlinemöten men också kampanjer som bygger på att vi taggar politikerna på sociala medier och ställer krav. Vi har också väldigt nyligen startat upp digitala mötesplatser för våra medlemmar!

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med omställningen?
– Frågan om trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer har lyfts mer, bland annat för att flera mötesplatser ställts in under Covid-19.

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för?
– Organisera sig! Hitta andra som har en liknande vision, i gemenskap finns det styrka. 

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga som känner hopplöshet idag?
– Förändring är möjligt, vi är många som varje dag på vårt eget vis lägger grunden för en bättre värld. Tillsammans är det möjligt!

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Olivia Björklund Dahlgren från FATTA
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Ismail Abdullahi från WWF Sweden Youth
Intervju med Jennie Gustafsson från SVEA
Intervju med Sanna Vanno från RFSU Stockholm
Intervju med Sara Sjölander från Flickaplattformen
Intervju med Elias Aspudd från FN-förbundet
Intervju med Emma Grönlund från Fair Action