Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den den här intervjun möter vi Olivia Björklund Dahlgren, ordförande för Fatta, en ideell medlemsförening som jobbar mot sexuellt våld och för samtycke. 

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med?
– Mitt namn är Olivia Björklund Dahlgren och jag är en nyexaminerad jurist från Stockholm som varit engagerad i Fatta sedan våren 2017 och är sedan 1,5 år tillbaka ordförande för Fatta.

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför?
– Jag brinner främst för ett samhälle där kvinnor och barn ska slippa utnyttjas sexuellt. I Sverige har vi kommit rätt långt, även om vi har en massa arbete kvar, men det är skrämmande att se hur oerhört utsatta dessa grupper är världen över och hur män i århundraden trott sig ha rätten att utnyttja andras kroppar för egen njutning eller maktutövning. 

Vad är Fatta & vilka frågor jobbar ni med?
– Fatta är en helt ideell medlemsförening, vilket innebär att vi har en styrelse och aktivister som lägger sin ideella fritid på att engagera sig på olika sätt. Fatta jobbar mot sexuellt våld och för samtycke. Vi har visionen att få ett samhälle fritt från sexuellt våld, där vi menar att samtycke är lösningen. 

För två år sedan lyckades vi få igenom samtyckeslagen, en lag som tydligt säger att gränsen mellan sex och övergrepp går vid om det funnits samtycke/om personerna ville och att det är vårt allas ansvar att säkerställa att den vi vill ha sex med också vill ha det med oss. Nu jobbar vi med att se över hur lagen fungerar, samt med att få in samtycke i skolan och på andra platser i samhället så att vi kan skapa vad vi kallar en samtyckeskultur, d.v.s. att mellanmänskliga relationer och möten präglas av ömsesidighet, lyhördhet och respekt.

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster?
– För det första består vår organisation till allra största del av unga engagerade, som får söka till oss med viljan och drivet att bedriva opinion på sina sätt. För det andra så har vi alltid målet att vi skapar förändring tillsammans, där många av de som följer oss och engagerar sig externt är unga. Fatta vore ingenting utan det breda ungdomliga stödet vi fått genom alla år.

Hur kan unga engagera sig i Fatta?
– Söka till oss som aktivist, vilket innebär att man kan komma med i en grupp som jobbar med antingen att föreläsa, att skapa grafiskt material, att podda osv. (se mer på fatta.nu). Om man inte har möjlighet till det så kan man först och främst bli medlem och på så sätt stötta Fatta, det går även att engagera sig genom att tipsa oss om saker, att dela vårt innehåll och sprida snack om samtycke och vårt samtyckesmaterial (se: http://samtyckeskultur.nu)

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– Tacksamt nog är vi ju alla ideella och har andra jobb utöver Fatta, vilket gjort att vårt arbete inte påverkats särskilt mycket. Däremot har vi precis som alla andra fått se över digitala möjligheter för möten och föreläsningar, då vi är beroende av dessa för att kunna få in intäkter och fortsätta jobba.

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med denna omställning?
– Inte särskilt, men kanske lite. Vår organisation jobbar ju mot sexuellt våld och vi vet att det mesta av detta våld sker i hemmen, varför det blir särskilt viktigt nu i dessa tider när många befinner sig hemma så mycket mer. Däremot har organisationer som är nära oss, exempelvis jourer eller mottagningar för utsatta, fått extra mycket fokus vilket varit väldigt bra och viktigt i dessa tider.

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för?
– Söka runt efter organisationer som matchar ens främsta intressen. Civilsamhället är enormt och genom att hitta vad en själv brinner för i någon organisation tror jag är hur bra som helst för att fånga upp sitt eget fortsatta driv. Även om det sker mer digitalt så behövs det alltid mer människor i kampen för det bättre!

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga?
– Att vi fixar detta tillsammans och du är inte ensam! Vi alla är en del av denna period men genom att hjälpas åt och stötta varandra kommer vi både klara oss ur den och kunna göra världen ännu bättre efteråt.

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Ismail Abdullahi från WWF Sweden Youth
Intervju med Jennie Gustafsson från SVEA
Intervju med Jêran Rostam från RFSL Ungdom
Intervju med Sanna Vanno från RFSU Stockholm
Intervju med Sara Sjölander från Flickaplattformen
Intervju med Elias Aspudd från FN-förbundet
Intervju med Emma Grönlund från Fair Action