Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den här intervjun möter vi Sara Sjölander, projektledare på Flickaplattformen, en medlemsförening och nätverk för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka flickors, unga personer med transerfarenhet och unga icke-binäras position i samhället.

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med?
– Jag heter Sara och är en 31 årig genusvetare som projektleder Flickarådet för medlemsföreningen Flickaplattformen. Flickaplattformen finansieras av Postkodstiftelsen.

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför?
– Jag vill verka för att bryta ner det otroligt viktiga arbete som sker inom postkoloniala och genusvetenskapliga institutioner och/eller av aktivister till konkreta arbetssätt och metoder. Att ta teori till praktik, för att kunna arbeta utifrån intersektionella maktanalyser, men på praktiska sätt. Hur kan vi i civilsamhället till exempel arbeta för att synliggöra marginaliserade röster och eller praktiskt arbeta med intersektionella metoder? Hur kan vi arbeta brett inom jämställdhetsrörelsen för att vara transinkluderande? Detta är några frågor som intresserar mig i mitt arbete idag. Rent privat så är det framförallt det antirasistiska och transinkluderande arbetet, forskningen och aktivismen som är det jag följer och fortsätter läsa och lära om. 

Vad är Flickaplattformen & vilka frågor jobbar ni med?
– Flickaplattformen är en medlemsförening för mindre ideella föreningar som arbetar för, med, eller drivs av flickor*. Vi arbetar transinkluderande, så vårt flicka*perspektiv innebär alla de som identifierar sig som tjej, är icke-binära eller har transerfarenhet. Vårt specifika fokus är kön och åldersmaktordningen, men självklart utifrån en intersektionell analys. Behovet av just en flickaplattform kommer av att vi ville tydliggöra ett flicka*perspektiv i jämställdhetsdebatten och i barn- och ungdomspolitiken. Idag så utgår jämställdhetsrörelsen (ofta) från ett vuxenperspektiv som glömmer av ett intersektionellt barn- och ungdomsrättsligt perspektiv; och i ungdomspolitiken har vi en tendens att utgå från unga som en homogen grupp, utan att räkna in könsmaktsordningen (eller intersektionella perspektiv). Därför behövs vi! 

Det vi gör är att skapa medlemsnätverk för våra medlemmar för att stärka deras viktiga arbete. Vi arrangerar även vårt Flickaråd, där våra medlemmars flickor* får träffas och diskutera utifrån sina levda perspektiv och under olika teman, hur det är att vara flicka* och leva i Sverige idag. Flickarådets arbete går sen vidare till myndigheter, våra medlemmar, och andra makthavare, för att tydliggöra olika flickaperspektiv* i frågor som berör flickor*. I vårt nätverk driver vi sedan vårt Flicka*perspektiv i ett aktivt påverkansarbete.

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster?
– Genom vårt Flickaråd! Genom att synliggöra ett Flicka*perspektiv i jämställdhet- och barn- och ungdomspolitiken, hela tiden lyfta att flickor* skall få komma till tals i frågor som rör dem samt peka ut ålder- och könsmaktordningen!

Hur kan unga engagera sig i Flickaplattformen?
– Tragikomiskt så är det ju så att våra medlemmar är ideella föreningar. MEN alla under 20 år kan ansöka till att sitta med i vårt Flickaråd, oavsett var du bor i Sverige. På Flickadagen kan alla flickor* delta gratis. Och vi vill gärna ha in unga i vår styrelse! Så följ våra sociala medier för den typ av information.

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– Vi har gjort en stor del av vår verksamhet digital, men vi har också behållit en del fysiska evenemang för unga. För vi anser att vi inte kan garantera att alla har en möjlighet att delta digitalt, då vi inte vet om alla har teknisk utrustning, wifi eller tryggheten i sitt hem att kunna vara med. Det enda minuset med detta är att vi tidigare kunnat samla unga från fler ställen i Sverige, men nu har vi mest unga från Stockholm, eftersom vi är baserade här, men alla kan inte resa hit lika lätt som tidigare. Detta är såklart något vi måste vara väldigt tydliga med när vi presenterar ett Flicka*perspektiv i en fråga, vilka flickor* det gäller. Det är också en utmaning med kommunikation, hur bryter vi igenom pandimirapporteringen?

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med omställningen?
– Våra medlemmar är mer aktiva pga att det är lätt att delta digitalt. Vi har dock svårare att bryta igenom nyhetsflödet.

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för?
– Så otroligt mycket! Följ ungdomspolitiken (följ tex. @lsu för relevanta uppdateringar) och framförallt kommunalpolitiken. Det finns så mycket du kan göra för att påverka vart pengar tar vägen där du bor. Du kan även starta förening eller gå med i en förening. Lyssna, läs och engagera dig i skolan – SVEA är här för er. Ifrågasätt vuxna och makten jämt! Framförallt vuxna som talar om unga och barn och säger sig representera deras perspektiv. Bara för att alla vuxna (myself included) har en gång varit unga, så berättigar det INTE oss att prata för unga istället för med unga. Maila alla myndigheter som arbetar med era frågor, de måste besvara allt och läser allt. 

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga som känner hopplöshet idag?
– Kanalisera din ångest småskaligt, gå med i en rörelse, kanske genom att bara kika igenom deras insta? Eller ännu hellre, BLI ARG, kräv dina rättigheter medans de fortfarande finns kvar och jobba i grupp. Ni och vi kan ändra det här. Hoppas jag. Nu ska jag googla kattvideos och andas i påse. Lycka till, till oss alla helt enkelt!

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Olivia Björklund Dahlgren från FATTA
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Ismail Abdullahi från WWF Sweden Youth
Intervju med Jennie Gustafsson från SVEA
Intervju med Jêran Rostam från RFSL Ungdom
Intervju med Sanna Vanno från RFSU Stockholm
Intervju med Elias Aspudd från FN-förbundet
Intervju med Emma Grönlund från Fair Action