Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolor, med syftet att öka ungas möjligheter att få kunskap och vässa sina förmågor både i och utanför skolbänken. Programmet följer elevens tre år, ska enkelt kunna integreras i befintliga gymnasieprogram och undervisning och ska underlätta inkluderingen av lärande för hållbar utveckling i gymnasieskolan.

Syftet med programmet är att öka elever och lärares kunskap och färdigheter kring hållbar utveckling under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.  Future Minds består av tre utbildningsmoduler som kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper och utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället. Alla aktiviteter som tidigare har arrangerats genom we_change kommer att integreras i kunskapsprogrammet Future minds. 

För att unga ska kunna möta nya krav som samhällsmedborgare, studenter, arbetstagare och beslutsfattare, behöver vi möjliggöra att de får rätt kunskaper och verktyg för att kunna påverka samhället i en mer hållbar riktning. Vi behöver arbeta tillsammans för att framtidssäkra unga så de kan anta de utmaningar och arbeten som de kommer möta när de har pluggat klart. Framtiden är här. För mer information om Future Minds – läs mer här.