Nedräkningen mot 2030 har börjat. Hållbarhet kan inte vänta. Mot alla odds valde vi därför att genomföra we_change även 2020!

För skolan har 2020 utmanat både lärare och elevers möjlighet att bedriva kvalitativ undervisning. I takt med att restriktioner, förordningar och regler har ändrats har skolorna fått ställa om och anpassa undervisningen, i den mån de har förmått. Trots alla svårigheter har vi fört viktiga samtal och insikten i de ojämlika förutsättningar som råder i svensk skola gör oss än mer övertygade om att vi behöver arbeta aktivt för att nå ut till än fler unga med arbetet som vi gör tillsammans. Leave no one behind!

För oss på we_change har omställningsarbetet till ett digitalt format inneburit en hektisk höst, full med insikter och lärdomar att ta med oss inför detta år. Men är det någonting pandemin har visat är att man kan samarbeta, att radikala åtgärder kan sättas in när det krisar, att det är tillsammans vi hittar de bästa lösningarna och att människan är mer god än ond. Behovet av mötesplatser där aktörer från olika delar av samhället möts och tillsammans arbetar fram lösningar på vår tids största frågor är större än någonsin. Och unga behöver inkluderas och involveras i arbetet för att vi ska ha en chans att skynda på processen som utmaningarna kräver.

Hösten 2020 genomfördes we_change filmfest som är en kunskapsorienterad och modererad filmvisning som utmanar elever i frågeställningar inom ramen för de Globala målen. Syftet är att belysa frågorna på djupet ur flera perspektiv på ett tillgängligt och aktiverande sätt. I samband med filmvisningarna arrangerades panelsamtal med representanter från H&M, IKEA, SEB och i Uppsala även en representant från kommunen.

we_change Filmfest 2020 i siffror:

53 inbokade skolor

53 inbokade skolor

1653 inskickade panelfrågor

Vi har även genomfört we_change sustainability hackathon. Under hackathonprocesserna har eleverna arbetat fram förslag på projekt, föreningar, sociala företag, politiska reformer, kampanjer och andra idéer med syfte att hantera olika samhällsutmaningar och samtidigt bidra till att olika Globala mål uppfylls. Ungas innovationskraft har fått stå i centrum med syfte att inkludera unga i skapandet av framtidens hållbarhetslösningar.

we_change sustainability hackathon 2020 i siffror:

2642 inbokade elever

89 genomförda hack

1131 unika idéer

Stort tack till alla ni som möjliggjort we_change 2020. För att ni varit snabbfotade, lösningsfokuserade och visionära. Vi är glada att ni genom vårt samarbete möter och inkluderar unga genom att tillsammans arbeta fram förslag på lösningar och visa att det bedrivs ett aktivt hållbarhetsarbete i många organisationer. Nu tar vi nästa steg och växlar upp arbetet.

Tillsammans är vi större!

#we_change