2019 fick we_change bidrag från Allmänna arvsfonden för att skapa kompletterande utbildningsmoduler för gymnasieskolan. Syftet med modulerna är att öka elever och lärares kunskap och färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med mål att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

Under 2020 kommer we_change att arbeta fram modulerna och den första modulen kommer att pilottestas redan våren 2021!

Skolprogrammet kommer att få en egen webbsida, som är under framtagning under våren.