Filmfesten lyfter aktuella hållbarhetsfrågor med film som verktyg. Filmvisningarna modereras och möter gymnasieplanens uppdrag om lärande för hållbar utveckling. De avslutas med makthavarsamtal, där eleverna får möjlighet att kritiskt granska makthavare.