Future Minds filmfest erbjuds för alla gymnasieskolor i hela landet – för att fler unga ska få tillgång till den kunskap de har rätt till. Genom en filmfest med tillhörande makthavarsamtal med politiker och företag belyser vi olika perspektiv på de komplexa samhällsutmaningar som vi står inför och hur vi kan få med oss alla för att skapa en mer hållbar värld. Filmfesten består av två delar: Ett inspirationspass med filmer som lyfter social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet tillsammans med en moderator som pedagogiskt reflekterar över innehållet. Efter det får eleverna träffa representanter från våra samarbetsaktörer IKEA och SEB samt olika politiska företrädare och ställa frågor till dem kopplat till deras ansvar för att bidra till uppfyllandet av Globala Målen.

Här kan du se en film om hur det såg ut när vi arrangerade filmfesten i biosalonger innan pandemin.

Läs mer om Future Minds här.