2019 beviljades we_change projektbidrag från Allmänna Arvsfonden för att accelerera och stärka lärande för hållbar utveckling och involvera unga i arbetet med Agenda 2030. Det ska vi göra genom att bygga ett nytt programkoncept för gymnasieskolor som ska underlätta inkluderingen av hållbar utveckling i befintlig undervisning.

Programmet Future Minds består av fyra utbildningsmoduler som följer eleven genom alla tre år på gymnasiet. Syftet med programmet är att öka elever och lärares kunskap och färdigheter kring hållbar utveckling under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

Genom programmet möjliggörs att fler unga får rätt kunskaper och drivkraft för att kunna möta nya krav som samhällsmedborgare, studenter, arbetstagare och beslutsfattare och kunna påverka samhället i en mer hållbar riktning. 

Programmet byggs och utvecklas under 2020-2022 och den första modulen pilottestas i våra 12 pilotskolor redan våren 2021! 

Klicka här för att läsa mer om Future Minds!

Vi är glada att vi, i skapandet av Future Minds, samarbetar med följande gymnasieskolor: 
Hagagymnasiet – Borlänge
Fyrisskolan – Uppsala
Rosendalsgymnasiet – Uppsala
Young Business Creatives (YBC) Nacka – Stockholm
Thorildsplans gymnasium – Stockholm
Bernadottegymnasiet – Göteborg
Drottning Blankas Gymnasieskola – Varberg
Cultura Gymnasium – Helsingborg
JENSEN Gymnasium – Lund
Thorén Business School (TBS) – Malmö
Praktiska gymnasiet – Malmö City
Klara Teoretiska Gymnasium – Malmö