we_change har sedan starten 2011 mött över 85 000 elever och tusentals lärare med syftet att inspirera, bidra till att förändra attityder och höja kunskapsnivån kring hållbar utveckling och de Globala målen. Men då behovet av kontinuitet och fördjupad kunskap om hållbar utveckling varit stort har en ny ide formats fram och ett nytt koncept utkristalliserats. Det som vi idag kallar Future Minds. 

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolor, med syftet att växla upp ungas möjligheter att tillskansa sig kunskap och vässa sina förmågor både i och utanför skolbänken. Programmet ska enkelt kunna integreras i befintliga gymnasieprogram och undervisning och ska underlätta inkluderingen av hållbar utveckling i gymnasieskolan.

Programmet Future Minds består av fyra utbildningsmoduler som följer eleven genom alla tre år på gymnasiet. Syftet med programmet är att öka elever och lärares kunskap och färdigheter kring hållbar utveckling under hela studietiden, med målet att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor. Modulerna kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper och utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället. 

För att unga ska kunna möta nya krav som samhällsmedborgare, studenter, arbetstagare och beslutsfattare, behöver vi möjliggöra att de får rätt kunskaper och verktyg för att kunna påverka samhället i en mer hållbar riktning. Därför lanseras Future Minds hösten 2022, som Sveriges största samverkansplattform för utbildning och kraftsamling med målet att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030.

För mer information om Future Minds och hur du kan stå med oss för en hållbar framtid- läs mer här!

Vi ser fram emot kontakt med dig!

Vi är glada att vi, i skapandet av Future Minds, samarbetar med följande gymnasieskolor: 
Hagagymnasiet – Borlänge
Fyrisskolan – Uppsala
Rosendalsgymnasiet – Uppsala
Young Business Creatives (YBC) Nacka – Stockholm
Thorildsplans gymnasium – Stockholm
Bernadottegymnasiet – Göteborg
Drottning Blankas Gymnasieskola – Varberg
Cultura Gymnasium – Helsingborg
JENSEN Gymnasium – Lund
Thorén Business School (TBS) – Malmö
Hjalmar Strömmergymnasiet- Strömsund
Klara Teoretiska Gymnasium- Göteborg
Klara Teoretiska Gymnasium – Malmö