INTERVJU Vad innebär det här med klimatförändringar egentligen och kan vi verkligen lita på forskarna? Professor Johan Rockström svarar på våra frågor.

Är vi körda?
– Nej, loppet är absolut inte kört. Tillståndet för vår planet är visserligen kritiskt: Koldioxidutsläppen fortsätter att öka, och det som händer med klimatet är mycket allvarligt. Jorden upplever dessutom en global massutrotning av arter och tillgången till färskvatten är i fara för miljarder människor. Vi håller på att slå i taket för vad planeten klarar av. Men vi kan fortfarande vända utvecklingen, jag är en försiktig optimist.

Vi har hört att rapporter varnar om att vi är på väg mot ett fyra grader varmare klot. Vad innebär det?
– Det skulle innebära en oerhört dramatisk förändring av livsvillkoren. Då talar vi om mycket allvarliga, eller rent katastrofala konsekvenser, med kraftigt stigande havsnivåer, översvämningar och inte minst extrem hetta. Värmeböljan i Europa 2003 är den största miljökatastrofen i Europa i modern tid, uppemot 50 000 människor dog redan då. Vid fyra graders uppvärmning riskerar i princip alla stora städer som ligger nära kusten att svämmas över. Extrema chocker, som torka, översvämningar och stormar blir vardagsmat.

Varför ska vi tro på forskarna?
– Vi forskare blir ju ofta beskyllda för att överdriva riskerna, men allt tyder dessvärre på att situationen faktiskt är värre än vad till exempel FN:s klimatpanel IPCC tidigare sagt i sina rapporter. All trovärdig forskning visar helt enkelt att det behövs en stor samhällsomvandling för att undvika en farlig uppvärmning av jorden. Visst finns det en osäkerhet när det gäller riskbilden. Just nu rör sig världen längs en väg som kan leda till en temperaturhöjning på mellan två grader – då är det väldigt problematiskt – och åtta grader, som vore en fullständig katastrof och helt oacceptabelt.

Johan Rockström är professor i Miljövetenskap vid Stockholms Universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.
Foto: J. Lokrantz/Azote

Vad spelar det för roll om Sverige gör nåt när t.ex. USA och Kina skiter i det?
– Det är viktigt att komma ihåg att länder som USA och Kina trots allt har börjat röra på sig och gör allt mer på klimat- och miljöområdet även om de inte levt upp till förväntningarna vid de globala toppmötena. Vad gäller Sverige så har vi fortfarande en internationell trovärdighet som ger oss en möjlighet att vara ett föredöme som vågar gå före och testa nya lösningar. Sverige är litet och det är därför viktigt att vi använder vår trovärdighet för att påverka EU:s och FN:s miljöarbete.

Varför ska vi unga göra något när vuxenvärlden och politikerna inte tar ansvar?
– För att ni är framtiden och den första generationen som växer upp med vetskapen om att vi har allt att vinna på att ställa om våra samhällen. Och för att politikerna ska våga behövs ett opinionstryck underifrån.

Tips från redaktionen!
Ladda ner appen Skeptical Science och få svar på andra frågor du har om klimatförändringarna. Perfekt att ha med dig om du möter skeptiska argument från andra.


Texten kommer från magasinet Heroes of Today, vars senaste nummer har producerats tillsammans med Ungdomar.se.