Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den här intervjun möter vi Emma Grönlund, projektledare på Fair Action, en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö.

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med? 
– Jag heter Emma Grönlund och är projektledare för Fair Actions skolprojekt ”Vi handlar, vem betalar?”. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och målet är att gymnasieelever ska uppleva att de själva kan påverka företag att arbeta mer ekologiskt och socialt hållbart samt att de har kunskap att göra mer medvetna val. 

Efter projektet ska de:

  • Veta att företag har ett ansvar för att inte påverka människor och miljö negativt. 
  • Känna att jag kan vara med och bidra till att företag agerar mer hållbart. 
  • Göra medvetna val inom konsumtion och framtida yrkesutövande.

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför? 
– Mål 8 om schyssta arbetsvillkor. Vi måste förstå att det finns människor bakom de produkter och tjänster vi köper. Dåliga arbetsvillkor, ökade utsläpp av växthusgaser och farliga kemikalier är bara några av de problem som behöver uppmärksammas och åtgärdas. Företag har möjlighet att bidra till hållbar utveckling och minskad fattigdom men en förutsättning är att företag respekterar mänskliga rättigheter, betalar rimliga löner och tar miljöhänsyn.

Vad är Fair Action & vilka frågor jobbar ni med? 
– Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster? 
– Just nu håller vi på att utveckla ett verktyg, tillsammans med Ung Media Sverige, som unga kan använda för att själva granska företag de är intresserade av. Fair Action kommer finnas som stöd under processen och sen hjälpa till att sprida granskningarna. Vi vill att unga framöver ska kunna ska syna företagen i sömmarna och ställa stenhårda krav på dom som inte lever upp till de mänskliga rättigheterna!

Hur kan unga engagera sig i Fair Action? 
– Unga kan engagera sig genom att följa oss på Instagram och ställa sig bakom våra krav på företag och beslutsfattare, gå med i vår digitala aktivistgrupp på Facebook Fair Actions nätaktivister och genom att bli medlem i föreningen och kandidera till styrelsen

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– I spåren av Covid-19-pandemin har usla arbetsförhållanden i globala leverantörsled blivit allt vanligare. Företag har i krisen försökt komma undan sina skyldigheter att betala för redan lagda beställningar, vilket gör det svårt för leverantörsfabriker att betala ut löner eller behålla personal. Anställda på textilfabriker i bland annat Bangladesh och Indien, som skickats hem på grund av minskade beställningar, har i flera fall inte ens fått ut löner för redan arbetad tid. I andra fall tvingas människor till arbetet, utan vare sig tillgång till vatten för handtvätt eller andra säkerhetsåtgärder för att undvika smittspridning. Vi på Fair Action jobbade redan innan pandemin främst genom kampanjer och aktioner i sociala medier, och har därför inte behövt ställa om vårt arbete så mycket. 

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med omställningen? 
– Många av våra kärnfrågor som levnadslön och arbetsförhållanden har kommit i rampljuset när anställda, som redan innan levde på marginalen, nu fått det ännu värre. Vi har också bjudits in att hålla utbildningar för lokala företag i hållbarhetsfrågor, för att inspirera företag att ställa om, vilket är positivt. På kurser vi föreläser på är det också fler studenter än vanligt som deltar. 

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för? 
– Genom att förstå att även enkla initiativ kan göra stor skillnad! Ett exempel är när företag får frågor om arbetsvillkor av en konsument. Då är det lätt för företaget att inte svara på frågan då det ”bara är en persons åsikt”. Men om fem personer ställer samma fråga kan företagen ofta uppleva kritiken som en folkstorm, och blir då mer villiga att se över frågan eller problemet. Speciellt om frågan lyft i sociala medier där ännu fler kan tycka till.

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga som känner hopplöshet idag? 
– Att du kan påverka stora aktörer! Ofta tror unga att deras röster inte är tillräckligt starka för att göra skillnad. Men som medborgare och konsument har du stor makt, oavsett hur gammal du är. Många gånger kan din röst till och med väga tyngre eftersom unga är en så pass viktig målgrupp för företag.

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Olivia Björklund Dahlgren från FATTA
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Ismail Abdullahi från WWF Sweden Youth
Intervju med Jennie Gustafsson från SVEA
Intervju med Jêran Rostam från RFSL Ungdom
Intervju med Sanna Vanno från RFSU Stockholm
Intervju med Sara Sjölander från Flickaplattformen
Intervju med Elias Aspudd från FN-förbundet