Vi har kontaktat olika organisationer och föreningar i civilsamhället för att se hur Coronapandemin har påverkat dem och deras arbete, samt för att få en inblick i hur de arbetar med och för unga. I den här intervjun möter vi Sanna Vanno, vice ordförande för RFSU Stockholm, Riksförbundet för sexuell upplysning.

Berätta lite kort om dig själv – vad är din roll och vad arbetar du med?
– Jag heter Sanna Vanno och är vice ordförande för RFSU Stockholm, sammankallande för RFSUs nationella ungdomsnätverk och skolinformatör som snackar sex och relationer med unga!

Vilken fråga brinner du lite extra för & varför?
– Jag tycker att aborträtten är extremt viktig. Rätten av avsluta en graviditet är ofta något som diskuteras trots att det borde vara en självklarhet att varje människa själv ska få välja. Ofrivilliga graviditeter inträffar inte på speciella tider eller platser och därför kan inte heller säkra aborter göra det – den rätten måste finnas överallt!

Vad är RFSU och vilka frågor jobbar ni med?
– RFSU står för Riksförbundet för sexuell upplysning och vi jobbar med massor av saker som har med sexuell hälsa, sexuella rättigheter och upplysning att göra. Vi ser till att fler vet mer om sin kropp och sin möjlighet att bestämma över den. Vi arbetar både lokalt, nationellt och globalt med kunskap, opinionsbildning och tillgängliggörande av sexuella och reproduktiva rättigheter såsom till exempel abort, preventivmedel och bra förlossningsvård. Och många känner nog igen vår logga från kondomerna som produceras i vår kondomfabrik i Hälsingland!

Hur arbetar ni för att lyfta ungas röster?
– Vi har vårt ungdomsnätverk inom RFSU som jag varit sammankallande för i lite över två år. Ungdomsnätverket är tänkt att vara som en stärkande kraft för unga inom organisationen, en ingång och en språngbräda mot engagemang i lokalföreningar och i andra nätverk. Ungdomsnätverket har också jobbat hårt med att skriva motioner till kongressen som inkluderar och gör det lättare för unga att ta plats inom RFSU. Till exempel har vi fått igenom en om att lokalföreningar som skickar en person under 25 som ombud på kongressen får en extra observatörsplats, det blir som en långsiktig morot för lokalföreningar att inkludera unga människor vilket ger effekt i framtiden då unga har många år av engagemang framför sig! 

Hur kan unga engagera sig i RFSU?
– Unga kan göra allt i RFSU! Det vanligaste sättet för unga att börja sitt engagemang är att utbilda sig till skolinformatörer men vissa kommer in via styrelseuppdrag, via medlemsgrupper eller annat. Vi har också haft sexquizar i Stockholm och Göteborg innan corona och dit kom många och tävlade samtidigt som de lärde sig mer om sexuell hälsa och rättigheter! 

Coronapandemin har påverkat samhället på olika sätt, bland annat har flera organisationer blivit tvungna att ställa om sitt arbete för att kunna fortsätta driva sina frågor. Har ni behövt ställa om ert arbete på något sätt?
– Vi har precis som många andra förflyttat vår verksamhet till digitala rum. Jag upplever att det har gått bra och vår förmåga att arrangera föreläsningar som fler kan ta del av har ökat – jag hoppas att vi kan hålla kvar vid det som ett bra komplement till att ses även efter att pandemin lugnat sig eftersom det öppnar för möjligheter för fler att vara med!

Har ni märkt någon förändring i intresset för er organisation eller de frågor ni driver i samband med omställningen?
– Inte vad jag vet.

Vad kan unga göra just nu för att fortsätta driva de frågor de brinner för?
– Man kan alltid bli medlem och stötta arbetet, delta på föreläsningar och frågestunder om frågor man är intresserad av. Vi har också massor av lästips, filmtips och material på vår hemsida så att man kan använda den här annorlunda tiden till fortbildning.

Är det något annat viktigt som du vill lägga till eller hälsa till alla unga som känner hopplöshet idag?
– Allt är lättare om man hjälper varandra så även om man inte kan ses tycker jag det är viktigt att hålla kontakten med folk man gillar via telefon, video eller chatt! Det är viktigt att vi håller ihop nu. 

Läs de resterande intervjuerna här:
Intervju med Olivia Björklund Dahlgren från FATTA
Intervju med Aida Samani från Civil Rights Defenders
Intervju med Ismail Abdullahi från WWF Sweden Youth
Intervju med Jennie Gustafsson från SVEA
Intervju med Jêran Rostam från RFSL Ungdom
Intervju med Sara Sjölander från Flickaplattformen
Intervju med Elias Aspudd från FN-förbundet
Intervju med Emma Grönlund från Fair Action