Runt om i världen engagerar sig miljoner unga för klimatet och omställningen för ett mer hållbart samhälle. Vi behöver bli bättre på att skapa möjlighet för unga att inkluderas i beslutsfattandet om hur framtidens samhälle byggs. Därför kommer we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, att under oktober månad arrangera sustainability hackathons runt om i landet, som sammanför unga med ledande beslutsfattare på nationell och lokal nivå kring vår tids mest utmanande frågor. Deltar gör tusentals gymnasieelever runt om i landet. 

Vårt samhälle står inför enorma utmaningar, vi ser ökade klimatförändringar, gamla och nya konflikter, miljontals människor på flykt, ett allt mer polariserat samhälle och ökade samhällsklyftor. Hur möjliggörs övergången till en cirkulär ekonomi? Hur ska vi motarbeta framväxten av psykisk ohälsa? Hur kan vi skapa en gränsöverskridande kommunikation som för samman människor för en hållbar utveckling? Det är exempel på frågeställningar som gymnasieeleverna och några av landets viktigaste makthavare kommer att sätta tänderna i. 

Lösningar på svåra problem
Sustainability Hackathon är en satsning inspirerad av de hackathonprocesser som ofta används inom it-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en heldag i åtta städer kommer ungas idéer och innovationskraft stå i centrum. Eleverna, som har förberetts genom lektioner, kommer i grupper att arbeta fram lösningar som ska bidra till ett mer hållbart samhälle. Dessa lösningar utvärderas lokalt och vinnande bidrag fångas upp i en nationell prisceremoni. Målet med initiativet är att varje samarbetspartner omsätter de vinnande idéerna till verklighet. 

Inkludera unga i framtidens lösningar
Sustainability Hackathon är en del av en stor satsning av Fryshusets verksamhet we_change för att inkludera unga i skapandet av framtidens hållbarhetslösningar och genomförandet av Agenda 2030.

– Vi är övertygade om att den frustration och det engagemang som finns bland unga kan omsättas i samhällsförändrande idéer som bidrar till att genomföra de globala målen inom tio år. Vi har inte tid att vänta, mötesplatser och nya samarbetsformer är nödvändiga för att ta oss framåt, säger Rebecca Bergman, we_change.

Huvudpartners till we_change Sustainability Hackathon är IKEA, H&M, SIDA, SEB. I de olika städerna deltar även kommuner, lokala företag och organisationer. 

Turnéschema:
8 oktober Göteborg
9 oktober Helsingborg
10 oktober Malmö
16 oktober Stockholm
17 oktober Uppsala
23 oktober Borlänge
24 oktober Västerås
19 november Linköping

Vill du intervjua unga om deras tankar om hållbarhet under något av våra turnéstopp? Eller våra samarbetspartners om hur de ser på sitt ansvar och sina utmaningar fram till 2030? Kontakta: jenni.nylander@fryshuset.se 076-0010603.

Om we_change
we_change ska inspirera, bidra till förändrade attityder och en ökad kunskapsnivå och skapa förutsättningar för unga, gymnasieskolor, företag, kommuner, myndigheter och organisationer att mötas kring frågor som berör vår gemensamma framtid. Med det syftet har we_change engagerat nära 70 000 unga sedan starten 2011. We_change är en del av Stiftelsen Fryshuset.