Seventeen från Campeon Frigymnasium i Helsingborg vinnare i we_change sustainability hackathon 2019

Den 29 januari arrangerades finalen i we_change sustainability hackathon 2019 där grupper med gymnasieelever från åtta städer i Sverige tävlade om att presentera den bästa lösningen på olika hållbarhetsutmaningar. Finalisterna från de olika städerna har i ett tidigare skede av tävlingen valts ut för att representera sina olika städer och när de åtta finalisterna nu gjorde upp gick elever från Campeon Frigymnasium i Helsingborg ut som segrare.

Eleverna Amilia Svensson, Mi Holmqvist Åberg, Simon Lindström, Gustaf Hägg, Matilda Paulsson, Linnea Nilsson och Alma Jakobsson arbetade under höstens hackathon tillsammans med Sida med ett case för att hjälpa dem att öka kännedomen om de Globala målen. Idén de tog fram går ut på att skapa en serie med 17 avsnitt där varje avsnitt handlar om en person som berörs av var och ett av de 17 målen.

– Vi tror att vår idé kommer bidra till större medvetenhet och att människor får en ny syn på hållbar utveckling. Att man ser det som ett seriöst och aktuellt problem och att man slutar blunda inför verkligheten, säger Mi Holmqvist Åberg.

Nu tas elevernas idé vidare och inspirerar Sidas fortsatta arbete med att kommunicera Globala målen.

– Om vi ska nå de Globala målen gäller det att mobilisera alla positiva krafter. Att ta del av de olika finalisternas idéer för hur det kan göras var fantastiskt roligt. Så mycket engagemang, idérikedom och klokskap de gav prov på! Vårt uppdrag gick ut på att öka kännedomen om de Globala målen som helhet och det löste gruppen kring Seventeen på ett väl genomtänkt och innovativt sätt. De tänkte också in utmaningen att nå nya målgrupper där intresset och kunskapen är lägre. Det är tankar som vi kan applicerbara i vårt eget arbete, säger Hillevi Ekberg, kommunikationschef på Sida. Det här ger hopp om framtiden!

Under hösten 2019 har tusentals elever genomfört sustainability hackathons där de under en halvdag följt en processtyrd metod för att “hacka” lösningar på ett hållbarhetsproblem som de tilldelats av olika samarbetsaktörer. Elever runt om i landet har under dessa hackathonprocesser arbetat fram förslag på projekt, föreningar, sociala företag, politiska reformer, kampanjer och andra idéer med syfte att hantera olika samhällsutmaningar och samtidigt bidra till att flera Globala mål uppfylls.

– Unga är en avgörande partner att inkludera i omställningen mot ett hållbart samhälle. Inte bara för att de är kommande makthavare, arbetstagare och beslutsfattare. De ser på saker med nya ögon, vilket är en förutsättning för att hitta nya vägar och sätt att hantera komplexa problem. Våra hackathons har möjliggjort en plattform där ung innovation på ett konkret sätt har nått beslutsfattare och tillfört en stor dos inspiration till deras verksamheter, säger Jenni Nylander, verksamhetsansvarig på we_change.

Det vinnande bidraget har utsetts på kriterierna relevans, kreativitet, förändringspotential och genomförbarhet av en jury som består av Leon Allinge – Hyper Island, Erika Svensson – Gullers Grupp, Björn Fondén – Grant Thornton, Mariel Jumpa – Slow Fashion World. Under finalen fick eleverna också lyssna på insikter om framtidens förmågor från gästerna Rebecka Carlsson, Marcin de Kaminski och Hicham Larhnimi.