we_change Uppsala 2017

För sjunde året i rad arrangeras we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. we_change lämnar utrymmet till unga, där de tillsammans några av Sveriges största företag, organisationer och myndigheter får diskutera, ifrågasätta och få mer kunskap om de globala målen och hur vi når ett hållbart samhälle till 2030.

Knappt 25 % av Sveriges unga anser att politiker och företag tar ansvar för att samhället ska bli mer hållbart, visar en undersökning som we_change utfört i samarbete med Ungdomar.se. Undersökningen visar även att nästan 60 % inte känner sig hoppfulla över framtiden, och att nästan lika många har ingen eller mycket lite kunskap om de globala målen och deras syfte. Därför är det viktigare än någonsin att höja kunskapen kring, och engagera unga, i hållbarhetsfrågor för att vi ska kunna nå målen till år 2030.

“Jag tror att vi kan [nå de globala målen], men att vi inte är villiga att satsa det som krävs för en hållbar framtid. Men kanske om fler unga får vara med och påverka då det är synligt att fler unga tycker att dessa frågor är viktiga.” – Tjej, 15-18 år från Stockholms län, svarande från enkätundersökning på ungdomar.se i februari 2018.

Tillsammans med årets inspiratörer, juristen och MR-experten Dona Hariri samt poeten och Dramaten-regissören Niklas Mesaror, kommer ca. 8,000 gymnasieelever att med ett lösningsorienterat fokus resonera runtutsikterna för ett hållbart 2030. Vilka verktyg och lösningar krävs för att nå målen, hur kan vi ta oss an utmaningar såsom klimatförändringar och konflikter?

Syftet med we_change är att ge unga möjlighet att själva vara med och påverka sin framtid och få sina röster hörda. Närmare 80 % av de ungdomar som deltog 2017 upplevde att de fått en bättre förståelse för hållbar utveckling genom we_change. Lika många uppgav att de efter sitt deltagande kommer ta fler aktiva beslut för att själva leva mer hållbart.