we_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. 

Unga utesluts alltför ofta från beslut och samtal som påverkar deras framtid, samtidigt står samhället inför allvarliga utmaningar som klimatförändringar, fattigdom, ojämlikhet och minskad biologisk mångfald. För att förändra detta arbetar we_change med att inspirera, involvera, ge kunskaper och verktyg om hållbar utveckling till unga. 

we_change skapar även olika mötesplatser där unga och makthavare från näringsliv, offentlig och idéell sektor möts. Mötesplatserna ger unga en plats där de får sina röster, tankar och idéer hörda, samtidigt som de ökar sin kunskap om hållbar utveckling och de Globala målen.

Klicka här för att läsa mer om we_change.