Sveriges största hållbarhetssatsning för unga

Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle byggs tillsammans genom gränsöverskridande samarbeten. Därför har vi sedan starten skapat mötesplatser där unga tillsammans med aktörer från näringsliv, forskning, myndigheter och civilsamhället får tillfälle att mötas kring frågor som rör vår gemensamma framtid. 

Över 100 000 unga har nåtts genom aktiviteter som har arrangerats av we_change. Samtidigt har behovsinventering och effektmätningar under 10 års tid visat på samma sak – forskningen behöver komma närmare de unga, och de unga behöver involveras konkret i samhällsförändring. Därför driver we_change sedan 2019 programmet Future Minds, där unga under sina tre år på gymnasiet får fördjupa sig i hållbarhet och jobba tillsammans med samhällsaktörer på både lokal och nationell nivå. Future Minds arbetar med gymnasieskolor över hela Sverige, oavsett programtillhörighet och erbjuder forskningsförankrat material, relevanta metoder, relationer med omvärldsaktörer, aktiviteter för elever och lärare samt stöttning i processarbetet. 

Aktörer från hela samhället har möjlighet att ansluta till programmet för att tillföra kunskap få input med reella hållbarhetsutmaningar och bygga relation med unga samtidigt som de framtidssäkras med den kunskap de behöver för att kunna agera för ett mer hållbart samhälle.

Framtiden är här. 

Läs mer om hur du ansluter till programmet här.

Future Minds är byggt med stöd av Arvsfonden 2019 – 2022. 

Huvudpartners till we_change 2022 är SEB & IKEA.