Sveriges största hållbarhetssatsning för unga

we_change vill skynda på och stärka undervisningen om hållbar utveckling i gymnasieskolan. Därför arbetar vi nära svenska gymnasieskolor med syftet att inkludera och ge fler unga möjlighet att påverka samhället i en hållbar riktning. we_change ska inspirera, bidra till att förändra attityder och slå hål på myter, höja kunskapsnivån kring hållbar utveckling och de Globala målen.

Vi är övertygade om att ett hållbart samhälle byggs tillsammans genom gränsöverskridande samarbeten. Därför har vi sedan starten skapat mötesplatser där unga tillsammans med aktörer från näringsliv, forskning, myndigheter och civilsamhället får tillfälle att mötas kring frågor som rör vår gemensamma framtid. På detta sätt bidrar we_change till att stärka ungas roll som partner i arbetet med att uppnå de globala målen. Sedan starten 2011 har we_change engagerat fler än 70 000 unga.

Utöver våra regionala mötesplatser arbetar vi aktivt med att stärka och förmedla ungas röster i frågor som handlar om delaktighet och hållbar utveckling. Vi fortbildar dessutom politiker, kommuner och skolor i dessa frågor för att säkerställa att fler unga inkluderas och erbjuder metodstöd för relationsskapande arbete med målgruppen.

2019 fick we_change bidrag från Allmänna Arvsfonden för att skapa kompletterande utbildningsmoduler för gymnasieskolan. Syftet med modulerna är att öka elever och lärares kunskap och färdighet kring hållbar utveckling under hela studietiden, med mål att ta eleven från grundkunskap till expertis i vår tids viktigaste frågor.

we_change är en del av stiftelsen Fryshuset och är en partipolitisk och religiöst obunden verksamhet. Allt material som produceras inom ramen för våra mötesplatser och våra utbildningsprogram är vetenskapligt förankrat. Vi värnar om att respektera de planetära gränserna och de mänskliga rättigheterna. Vi finansieras av kommuner och våra samarbetspartners.

Huvudpartners till we_change är H&M, SEB och IKEA.