Sustainability hackathon är en lösningsinriktad innovationstävling där eleverna tävlar nationellt med sina idéer. Hackathonet är inspirerat av de innovationsprocesser som ofta används inom IT-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en halvdag arbetar eleverna i grupper tillsammans med en ledande samhällsaktör, för att ta fram lösningar på en riktig hållbarhetsutmaning kopplat till deras verksamhet. Eleverna följer en processtyrd metod och under arbetets gång genererar de idéer som gruppen i slutet av dagen presenterar för samhällsaktören.