Sustainability hackaton

Sustainability hackaton är en lösningsinriktad innovationstävling där eleverna jobbar med ett case med en av våra samarbetsaktörer och tävlar nationellt med sina idéer. Hackathons är en processtyrd metod som ofta används inom it- och tech-branschen med syfte att idégenerera och problemlösa. Vårt hackathon är en möjlighet för eleverna att få insikt i olika aktörers arbete, undersöka ett möjligt karriärval och påverka aktörer i samhället att göra mer för en hållbar utveckling. Under själva hackathonet arbetar eleverna gruppvis och efter tydliga steg-för-steg-instruktioner som de ska följa. De kommer att tilldelas en utmaning från en samarbetsaktör där eleverna ska försöka utveckla den bästa och mest genomtänkta lösningen under dagen. Grupperna kommer arbeta tillsammans med samarbetsaktören för att få med dennes perspektiv, bättre förståelse för problematiken och utbyta erfarenheter.

Höstens hackathon blir förhoppningsvis både fysiska och digitala för att nå ut nationellt igen, men vi längtar efter att träffa de flesta elever på plats! Hackathon kommer genomföras under de tre sista veckorna i november med start 9/11 och med en final i januari.

Vill du veta mer om höstens upplägg? Kontakta anna.sundstrom@fryshuset.se

Läs mer om sustainability hackathon här.

Sustainability hackathon är en del av Future Minds Modul 2, Omvärldskontakt. Läs mer här.