Vill ni stå tillsammans för en hållbar framtid? Om mindre än 10 år ska FN:s 17 Globala mål vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna efterfrågar helt nya kompetenser och kunskaper hos människan. Lösningen på detta kallas Future Minds.

Future Minds är ett nytt nationellt kunskapsprogram för gymnasieskolan, med syftet att växla upp ungas möjlighet att tillskansa sig kunskap och vässa sina förmågor både inom och utanför läroplanen. Programmet tar eleven från grundkunskap till expertis i frågor i, om och för hållbar utveckling och pågår under elevens alla tre år på gymnasiet, oavsett programinriktning. 

Modulerna kombinerar uppdaterade och relevanta kunskaper med verklighetsförankrade erfarenheter och utmaningar, där eleverna aktivt får applicera sina egna kunskaper och utveckla insikter och metoder i samarbete med aktörer från näringsliv och civilsamhället. Modulerna innehåller bl.a en mer omfattande fördjupning om hållbarhet och breddar perspektiv, tränar förmågor i innovation och förändringskraft, skapar samverkan mellan elev och samhällsaktör samt ger eleven förslag på gymnasiearbete som knyter an till olika omvärldsaktörer.

Allt detta är genomförbart tack vare Future Minds partnerskap. Att vara partner i Future Minds öppnar många dörrar för framtiden och möjliggör ungas input på reella hållbarhetsutmaningar. Våra partners breddas i sitt perspektiv och knyter nya band med framtidens beslutsfattare och ledare. 

Klicka här för att fylla i ett formulär för intresseanmälan eller här för kontaktuppgifter till Future Minds teamet.

Läs mer om Future Minds här.