we_change arbetar med att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling. Varje år arrangerar we_change regionala mötesplatser där unga står i centrum i samtalet om hur morgondagens samhälle ska se ut. Mötesplatserna engagerar, aktiverar och ger unga en aktuell omvärldsanalys. Läs om årets mötesplats här: Turné 2020. Läs om we_change andra mötesplatser här: Filmfest & Sustainability Hackathon.

Klicka här för att läsa mer om we_change.