we_change har sedan 2011 arbetat med att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling. Varje år har we_change arrangerat regionala mötesplatser där unga står i centrum i samtalet om hur morgondagens samhälle ska se ut. Sedan januari 2022 integreras we_change events i kunskapsprogrammet Future Minds. 

Våra event engagerar, aktiverar och ger unga en aktuell omvärldsanalys.

Läs mer om Future Minds här.